بسته آموزشی جامع همرفیق

بسته آموزشی همرفیق « بسته آموزشی جامع همرفیق » چرا ارتباط با نوجوانان کار سختی است؟ من به عنوان مادر…

4,000,000 تومان

بسته جامع نقشه راه انتخاب رشته

بسته جامع نقشه راه انتخاب رشته | نقشه راه انتخاب رشته   چرا ما اینجا و کنار شما هستیم؟ اهمیت…

980,000 تومان

دوره آموزشی توجه به توان 100

دوره آموزشی توجه به توان 100: راهکارهای مدیریت تمرکز و توجه با تدریس حسین وفابخش | تمرکزحواس 5 ساعت |…

1,200,000 تومان

دوره آموزشی جامع موفقیت و مدیریت زمان به روش RPM

دوره آموزشی جامع بهره وری و مدیریت زمان به روش RPM چیست؟ خیلی از ما تصور می‌کنیم مدیریت زمان یعنی…

2,600,000 تومان

دوره آموزشی مسئولیت پذیری

پکیج جامع مسئولیت پذیری شامل:

70 دقیقه آموزش کاربردی

ارائه راهکارهای تقویت مهارت مسئولیت پذیری

ارائه راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری در دیگران

هدیه ویژه والدین: آموزش مسئولیت پذیری مالی به نوجوانان

690,000 تومان