دوره های آموزشی روانشناسی

دوره آموزشی مسئولیت پذیری
70%
تخفیف

دوره آموزشی مسئولیت پذیری

پکیج جامع مسئولیت پذیری شامل:

۷۰ دقیقه آموزش کاربردی

ارائه راهکارهای تقویت مهارت مسئولیت پذیری

ارائه راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری در دیگران

هدیه ویژه والدین: آموزش مسئولیت پذیری مالی به نوجوانان

10
117,000 تومان