دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

درباره آزمون

پرسشنامه سنجش نشخوار فکری RRS.

نشخوار ذهنی (Mind rumination)در روان‌شناسی به عنوان تمرکز اجبارگونهٔ توجه یک فرد، بر علائم و علل یک پریشانی و توجه به دلایل آن و نتایجش، به جای تمرکز بر راه‌های حل آن تعریف شده است. نشخوار ذهنی مشابه نگرانی است، با این تفاوت که نشخوار ذهنی بر احساسات بد و تجارب گذشته تمرکز دارد، در حالی که توجه نگرانی بر امکان بالقوه وقوع حوادث بد در آینده است. نشخوار فکری به طور گسترده‌ای به عنوان یک عامل آسیب‌پذیری شناختی و به عنوان زمینه‌ای برای افسردگی شناخته می شود. این پرسشنامه که توسط نالن هوکسما و مارو (1991) ساخته شده است، به بررسی سبک های پاسخ می پردازد. این پرسشنامه حاوی 22 سوال بوده که میزان نشخوارفکری را در شما تعیین می نماید. (مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری RRS).

انجام آزمون