دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

درباره آزمون

آزمون شخصیت‌شناسی مایر و بریگز MBTI.

آزمون MBTI یک ابزار روانشناختی برای شناخت دقیق شخصیت فرد در بین ۱۶ تیپ شخصیتی قابل تصور است. این ابزار ریشه در مطالعات روانکاو معروف، کارل گوستاو یونگ داشته که توسط دو محقق آمریکایی، بریگز و مایر توسعه یافت. در این ابزار، ۴ ترجیح هر فرد شناسایی شده و بر اساس آن، ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف مشخص گردد. این ترجیح‌ها با چهار سوال زیر مشخص می‌گردد. انرژی خود را از چه راهی به دست می‌آورید؟ اطلاعات مورد نیاز خود را از چه راهی بدست می‌آورید؟ چگونه تصمیم‌گیری می‌کنید؟ چگونه زندگی خود را ساماندهی می‌کنید؟ در صورت تمایل برای مطالعه بیشتر، به سایت مراجعه کنید. .

انجام آزمون