دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

درباره آزمون

تست شخصیت شناسی هالند.

وقتی کارهایی را انجام می‌دهید که دوست دارید، از کار خود لذت می‌برید. کدهای تست شخصیت هالند مجموعه‌ای از انواع شخصیت است که توسط روانشناس جان ل. هالند در دهه ۱۹۷۰ ساخته‌شده است. دکتر هالند معتقد است که مردم بهترین عملکرد خود را در محیط‌های کاری‌ای نشان می‌دهند که با ترجیحات و علاقه‌مندی‌هایشان مطابقت دارد. هماهنگ بودن فرد و محیط کار می‌تواند بهترین شرایط را ایجاد کند. اکثر مردم ترکیبی از دو یا سه زمینه موردتوجه هالند هستند. این دو یا سه زمینه تبدیل به “کد هالند” شما می‌شوند. در مدل هالند شش نوع تیپ شخصیتی وجود دارد: واقع‌گرا - جستجوگر - هنری- اجتماعی - متهور - قراردادی .

انجام آزمون