دسترسی سریع

برگشت به صفحه آزمون ها برگشت به صفحه اصلی

پرسشنامه اهمال کاری تاکمن

1 - حتي اگر انجام كارهايم مهم باشد ، بي‌جهت آنها را به تاخير مي‌اندازم .


2 - شروع هر كاري را كه مورد علاقه‌ام نباشد به تاخير مي‌اندازم .


3 - براي شروع هر كاري كه مهلت تعيين شده داشته باشد، تا آخرين لحظه معطل مي‌كنم .


4 - هميشه تصميم‌گيري ‌هاي دشوار را به تأخير مي‌اندازم .


5 - هميشه شروع برنامه‌هايي را كه منجر به پيشرفت كارهايم مي‌شوند به تأخير مي‌اندازم .


6 - هميشه به دنبال بهانه‌اي براي انجام ندادن كارهايم هستم .


7 - هميشه براي انجام كارهاي كسل كننده مانند مطالعه كردن وقت كافي صرف مي‌كنم .


8 - به طور علاج ناپذيري گرفتار وقت تلف كردن هستم .


9 - من وقتم را بيهوده تلف مي‌كنم و ظاهراً هيچ كاري را انجام نمي‌دهم .


10 - هميشه وقتي كار مشكلي در پيش دارم آن را به تأخير مي‌اندازم .


11 - به خودم قول مي دهم كه كاري را انجام دهم، ولي عملاً خود را كنار مي‌كشم .


12 - هر وقت تصميم به انجام كاري مي‌گيرم آن را دنبال مي‌كنم .


13 - هر چند به خاطر شروع نكردن كار از خودم متنفر مي‌شوم، اما اين تنفر مرا وادار به انجام كار نمي‌كند.


14 - هميشه كارهاي مهم را انجام مي‌دهم و وقت اضافه مي‌آورم .


15 - حتي زماني كه اهميت شروع كارها برايم مشخص باشد باز هم نسبت به انجام آنها بي‌تفاوت هستم .


16 - عادت ندارم کاری را به فردا موکول کنم يا از انجام آن طفره بروم .