دوره های آموزشی

ویژه دانشجویان

لیست همایش‌های پیشنهادی ویژه دانشجویان

ردیف

عنوان

مخاطب

زمان

سرفصل ها

۱

PDP ، موفقیت تحصیلی و آینده شغلی

 دانشجویان
(پیشنهادی برای ابتدای سال تحصیلی)

۳ ساعت

 • هدف‌یابی
 • تدوین برنامه توسعه فردی
 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۲

آینده موفق من

 دانشجویان
(پیشنهادی برای ابتدای سال تحصیلی)

۳ ساعت

 • معرفی تیپ‌های شخصیتی

 • معرفی آزمون‌های شخصیت‌شناسی

  تحلیل نتایج آزمون

  (آزمون از شرکت کنندگان در همایش برگزار گردیده و آموزش نحوه تحلیل‌ آن ارائه خواهد شد.)

۳

 موفقیت، نشاط و آرامش

 دانشجویان
(پیشنهادی برای دانشجویان سال دوم و سوم)

۳ ساعت

 • بررسی ریشه‌های اضطراب و نگرانی،

 • راهکارهای تفکر مثبت و دستیابی به آرامش

۴

 موفقیت، نشاط و آرامش

 دانشجویان
(پیشنهادی برای دانشجویان سال دوم و سوم)

۳ ساعت

 • بررسی ریشه‌های اضطراب و نگرانی،

 • راهکارهای تفکر مثبت و دستیابی به آرامش

۵

 موفقیت، نشاط و آرامش

 دانشجویان
(پیشنهادی برای دانشجویان سال دوم و سوم)

۳ ساعت

 • بررسی ریشه‌های اضطراب و نگرانی،

 • راهکارهای تفکر مثبت و دستیابی به آرامش

۶

 موفقیت، نشاط و آرامش

 دانشجویان
(پیشنهادی برای دانشجویان سال دوم و سوم)

۳ ساعت

 • بررسی ریشه‌های اضطراب و نگرانی،

 • راهکارهای تفکر مثبت و دستیابی به آرامش

۷

 موفقیت، نشاط و آرامش

 دانشجویان
(پیشنهادی برای دانشجویان سال دوم و سوم)

۳ ساعت

 • بررسی ریشه‌های اضطراب و نگرانی،

 • راهکارهای تفکر مثبت و دستیابی به آرامش

ویژه مشاغل

لیست همایش‌های پیشنهادی ویژه مشاغل

ردیف

عنوان

مخاطب

زمان

سرفصل ها

۱

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۲

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۳

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۴

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۵

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۶

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۷

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۸

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۹

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۱۰

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۱۱

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۱۲

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۱۳

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

۱۴

 PDP و موفقیت شغلی

 مدیران، مدیران میانی و کارکنان

۳ ساعت

 • هدف‌یابی

 • تدوین برنامه توسعه فردی

 • روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف

کلیدهای موفقیت

لیست همایش‌های پیشنهادی ویژه دانشجویان

ردیف عنوان مخاطب زمان مورد نیاز سرفصل‌ها
۱ PDP ، موفقیت تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان (پیشنهادی برای ابتدای سال تحصیلی) ۳ ساعت هدف‌یابی تدوین برنامه توسعه فردی روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف
۲ آینده موفق من دانشجویان (پیشنهادی برای ابتدای سال تحصیلی) ۳ ساعت معرفی تیپ‌های شخصیتی معرفی آزمون‌های شخصیت‌شناسی تحلیل نتایج آزمون (آزمون از شرکت کنندگان در همایش برگزار گردیده و آموزش نحوه تحلیل‌ آن ارائه خواهد شد.)
۳ موفقیت، نشاط و آرامش دانشجویان (پیشنهادی برای دانشجویان سال دوم و سوم) ۳ ساعت بررسی ریشه‌های اضطراب و نگرانی، راهکارهای تفکر مثبت و دستیابی به آرامش
۴ اعتماد به نفس دانشجویان (پیشنهادی برای دانشجویان سال سوم و چهارم) ۳ ساعت ارائه تعریف صحیح اعتماد به نفس بررسی موانع داشتن اعتماد به نفس مطلوب راهکارهای تقویت اعتماد به نفس  
۵ اصول ارتباط موثر و موفق در محیط کاری دانشجویان (پیشنهادی برای کلیه دانشجویان) ۳ ساعت مبانی ارتباطات، آسیب شناسی ارتباطات، راهکارهای تسخیر قلب مخاطب
۶ رازهای کنترل افکار دانشجویان (پیشنهادی برای کلیه دانشجویان) ۳ ساعت روش‌های مبارزه با فکر منفی راهکارهای ترک عادات غلط و . . . .
۷ رازهای شناخت همسر آینده دانشجویان (پیشنهادی برای دانشجویان سال‌ سوم به بعد) ۳ ساعت شناخت زوایای روحی مرد و زن بررسی راهکارهای مختلف شناخت همسر بررسی آسیب‌های دوستی‌های قبل از ازدواج

لیست همایش‌های پیشنهادی ویژه مشاغل

ردیف عنوان مخاطب زمان مورد نیاز سرفصل‌ها
۱ PDP و موفقیت شغلی مدیران، مدیران میانی و کارکنان ۳ ساعت هدف‌یابی تدوین برنامه توسعه فردی روش‌های تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف
۲ آینده موفق من کارکنان و مدیران (پیشنهادی برای شناسایی دقیق قابلیت‌های کارکنان) ۳ ساعت معرفی تیپ‌های شخصیتی معرفی آزمون‌های شخصیت‌شناسی تحلیل نتایج آزمون (آزمون از شرکت کنندگان در همایش برگزار گردیده و آموزش نحوه تحلیل‌ آن ارائه خواهد شد.)
۳ موفقیت، نشاط و آرامش کارکنان (پیشنهادی برای رفع مشکلات) ۳ ساعت بررسی ریشه‌های اضطراب و نگرانی، راهکارهای تفکر مثبت و دستیابی به آرامش
۴ مدیریت زمان و موفقیت شغلی کارکنان و مدیران ۳ ساعت مبانی مدیریت زمان راهکارهای مدیریت زمان درمحیط‌های اداری بررسی نقش مدیریت زمان در موفقیت شغلی
۵ اعتماد به نفس کارکنان و مدیران میانی (پیشنهادی جهت افزایش روحیه کار و خلاقیت) ۳ ساعت ارائه تعریف صحیح اعتماد به نفس بررسی موانع داشتن اعتماد به نفس مطلوب راهکارهای تقویت اعتماد به نفس  
۶ اصول ارتباط موثر و موفق در محیط کاری کارکنان (پیشنهادی جهت بهبود ارتباطات در محیط کار) ۳ ساعت مبانی ارتباطات، آسیب شناسی ارتباطات، راهکارهای تسخیر قلب مخاطب
۷ رازهای افزایش انگیزه مدیران ارشد و مدیران میانی ۳ ساعت معرفی راهکارهای افزایش انگیزه جهت بهبود کیفیت فضای کسب و کار
۸ نقش IQ و EQ در موفقیت شغلی مدیران، کارکنان ۳ ساعت معرفی راهکارهای کنترل هوش هیجانی  و استفاده از مزایا و فواید آن در کار و زندگی
۹ نقشه ذهنی و موفقیت در کسب و کار مدیران و کارکنان ۲ ساعت ایجاد قدرت برنامه‌ریزی و محقق نمودن آن استفاده از نقشه‌های ذهنی برای بروز خلاقیت و ایجاد راه‌حل‌های جدید در محیط کاری
  راهکارهای تقویت تمرکز و حافظه مدیران و کارکنان ۳ ساعت راهکارهای تقویت تمرکز حواس بررسی عوامل فراموشی بررسی راهکارهای تقویت حافظه
۱۰ رازهای تسخیر قلب همسر کارکنان، مدیران و خانواده آنان (پیشنهادی جهت رفع مشکلات فکری کارکنان در محیط کار) ۳ ساعت شناخت زوایای روحی مرد و زن بررسی راهکارهای مختلف شناخت همسر راهکارهای نفوذ به قلب همسر
۱۱ اصول تربیت دینی فرزندان کارکنان، مدیران و خانواده آنان (پیشنهادی جهت رفع مشکلات فکری کارکنان در محیط کار) ۳ ساعت بررسی ویژگی‌های تربیت دینی اصول تربیت از نگاه قرآن و روایات بررسی ساختار فکری کودک و نوجوان و نیازهای تربیتی در دوره‌های سنی مختلف
۱۲ دوره کامل آموزش خانواده کارکنان، مدیران و خانواده آنان ۱۵ ساعت بررسی راهکارهای تحکیم خانواده بررسی راهکارهای تسخیر قلب همسر بررسی تفاوت‌های زن و مرد و نقش هر یک در خانواده
۱۳ دوره کامل تربیت فرزند کارکنان، مدیران و خانواده آنان ۱۲ ساعت بررسی اصول اساسی تربیت فرزند بررسی راهکارهای تربیت فرزند در مقاطع مختلف سنی بررسی راهکارهای نظارت والدین بر روند رشد فرزندان
۱۴ دوره آموزشی سبک زندگی کارکنان، مدیران و خانواده آنان ۱۵ ساعت بررسی اصول سبک زندگی اسلامی بررسی دیدگاه سبک زندگی اسلامی در حوزه اشتغال بررسی دیدگاه سبک زندگی اسلامی در حوزه خانواده بررسی دیدگاه سبک زندگی اسلامی در حوزه تفریح بررسی دیدگاه سبک زندگی اسلامی در حوزه فرزندپروری و . . .

دیدگاهتان را بنویسید