مخفی asked 3 سال ago

من برای زندگی ام برنامه ریزی میکنم ولی بیشتر مواقع نمیتوانم عمل کنم چون مهمان زیاددارم وهرکدام معمولا سه چهارشب میمانند لطفا بفرمایید چگونه مدیریت زمان داشته باشم؟

1 Answers
حسین وفابخش عضو سایت answered 3 سال ago

۱- حالا که حضور مهمان قطعی است، آن را جزئی از برنامه روزانه خود قرار دهید ۲- برنامه خود را منعطف تنظیم کنید تا در صورت هر اتفاق پیش بینی نشده، بازهم امکان اجرای برنامه وجود داشته باشد ۳- کارها را اولویت بندی کنید تا در هر صورتی بتوانید حداقل کارهای اصلی خود را انجام دهید ۴- اولویت‌های اول را در ابتدای روز و اولین فرصت انجام دهید ۵- طبق برنامه پیش بروید. پس از پذیرایی و صرف وقت کافی برای مهمان، می‌توان مودبانه معذرت خواهی کرد و دقایقی را به انجام امور شخصی پرداخت